DE SCHIJF VAN VIJF

 

 

‘Hoe kunnen wij ons tot deze nieuwe tijd verhouden?’

 

 

De Schijf van Vijf toont, heel concreet, aspecten van dit tijdperk die ons persoonlijk raken. Vijf aandachtsvelden die belangrijk zijn voor onze verhouding tot onszelf, de ander en de wereld; en daarmee voor ons functioneren in het dagelijks leven … in het Antropoceen.

 

Aandacht wordt een schaars en kwetsbaar goed. Bedrijven weten onze aandacht steeds te vangen. Het wordt steeds meer de vraag in hoeverre we zelf in staat zijn te bepalen aan wie of wat onze aandacht schenken.

 

Veranderingen lijken exponentieel te versnellen. Innovaties leiden snel tot nieuwe innovaties. Vernieuwing wordt gemakkelijker, maar wie niet bij kan blijven, valt al snel buiten de boot.

 

Verbindingen nemen nieuwe, ongekende vormen aan. Netwerken groeien en vertakken zich, vaak via social media. Daarbij wordt de verbinding met eigen leefomgeving, lichaam en geschiedenis vaak naar de achtergrond gedrongen. De zorg, stabiliteit en samenhang komt onder druk.

 

Wildheid is de tegenpool van maakbaarheid. Het laat zich niet in woorden vangen; het ontglipt ons, overkomt ons, reikt tot buiten ons bereik, zowel in de natuur als in onszelf. Wildheid wordt steeds vaker uitgebannen, maar heeft een eigen, intrinsieke waarde. Het biedt ons vrije ruimte, in de nieuwe tijd.

 

Perfectie lijkt steeds vaker – bijna – haalbaar. Het streven naar perfectie is de motor van vooruitgang, en heeft veel goeds gebracht. Nu er zelfs in het DNA kan worden ingrepen, komt ‘de perfecte voeding’, ‘het perfecte uiterlijk’ en ‘de perfecte mens’ langzaam binnen handbereik.  Maar perfectie kan, als norm, ook heel dwingend zijn. We weten vaak niet wat we willen, en we kunnen lang niet alles overzien.

 

Reacties zijn welkom. Kijk voor meer informatie onder ‘discussie en contact’.