HANDVEST

 

 

‘Ik zoek iets dat houvast geeft. Een maatstaf die niet ter discussie staat.’

 

In het boek Handvest Antropoceen of de liefde van Toby Zonderveld wordt de aanzet gegeven tot een Handvest dat de belangrijkste overwegingen uitganspunten vastlegt voor onze ‘maakbare’ toekomst. Het streven is om in de periode 2017 – 2021 tot een volwaardige en breed gedragen tekst te komen. Deskundigen leveren tekstbijdragen. In een brede maatschappelijke discussie, waar iedereen aan mee kan doen, krijgt de definitieve tekst tenslotte vorm.
Onderstaand staat allereerst de basistekst van het Handvest, zoals die in het boek is opgenomen. Daaronder komen, later, de diverse bijdragen die wij daarop ontvangen. Nieuwe bijdragen zijn welkom. Kijk voor meer informatie onder ‘discussie en contact’.

 

 

 

Handvest Antropoceen